Friskrivningsklausul

På Smarttaxi.se har vi ambitionen att lista samtliga taxibolag och tjänster som vi anser ger värdefull information till användaren, oavsett om taxibolagen sponsrar Smarttaxi.se på något sätt eller inte. Vi vill ge användaren möjligheten att hitta den billigaste och mest passande taxiresan.

Vi strävar efter att alla priser och all övrig information skall vara korrekt. Tyvärr kan vi inte garantera att informationen stämmer vid varje tillfälle, t.ex. precis efter taxibolagen ändrar sin taxa. Smarttaxi.se tar inte ansvar för användarens eventuella problem orsakade av informationen vi och/eller ett taxibolag lämnat. Råkar Du som användare ut för något problem är vi tacksamma för en rapport om det till oss. På så sätt kan vi rätta till felaktig information och vidta nödvändiga åtgärder.

Taxibolag som listas hos Smarttaxi.se ansvarar själva för att taxor samt marknadsföring av dessa uppfyller de gällande lagar och regler som finns.

Smarttaxi.se gör alltid sitt bästa för att taxor och information ska vara korrekt men tyvärr så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Taxibolagen som finns på Smarttaxi.se kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information på sidan. Det är alltid den information som återfinns på taxibolagens webbplatser och taxibilar som gäller när man ingår ett avtal om en taxitransport.

Tack för att ni använder Smarttaxi.se

Tillbaka till startsidan